STOP БУЛЛІНГ

Булінг (цькування) в закладі освіти як явище 

Автор: Тілікіна Н. В. 
Поговоримо про булінг (цькування) в закладі освіти як явище. Розглянемо його типові ознаки, можливих учасників та місця найчастіших проявів цього явища. З’ясуємо, чим відрізняється булінг (цькування) від звичайної сварки чи конфлікту. Прослідкуємо етапи протікання булінгу (цькування) – від зародження до найвищої точки загострення. Насильство в освітньому середовищі має різний характер і природу. Воно може проявлятися як у формі одноразових, так і в вигляді систематичних дій. Але ці дії завжди завдають шкоди психічному та фізичному здоров’ю всіх учасників/учасниць цього процесу. Виявити випадки насильства в закладі освіти достатньо важко. Передусім тому, що насильство відбувається переважно в місцях, де відсутній контроль і нагляд дорослих. До того ж і потерпілий, і спостерігачі воліють не повідомляти нікого про випадок, щоб їх не вважали «ябедником/ябедницею» або через страх зізнатись. Найнебезпечнішим є повторюваність випадків насильства в освітньому середовищі. Саме систематичні насильницькі дії є булінгом або цькуванням. Термін «булінг» походить від англійського слова «bully», тобто хуліган, забіяка, задира.
Варто пам’ятати, що булінг (цькування) відрізняється від сварки або конфлікту між дітьми кількома типовими ознаками: 
По-перше, це систематичність (повторюваність) діяння - вчинення різних формах насильства (фізичного, економічного, психологічного, сексуального, в тому числі за допомогою засобів електронної комунікації) двічі і більше разів стосовно однієї і тієї ж особи; 
По друге, булінг (цькування) майже завжди має злий умисел, коли метою дій кривдника є умисне заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, бажання підпорядковувати потерпілого своїм інтересам та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого;
 По-третє, для булінгу (цькування) характерний дисбаланс сил - владний дисбаланс між кривдником і потерпілим (асиметричні відносини), різниця у 2 фізичному розвитку, рівні соціально-психологічної адаптованості, соціальному статусі, стані здоров’я (наявність інвалідності чи особливих освітніх потреб), ментальному розвитку тощо; 
По-четверте, відсутність розкаяння у кривдника. 
Варто пам’ятати, що булінг (цькування) ніколи не припиняється самостійно – потрібно втручання сторонніх осіб, захист і допомога потерпілому, кривднику та свідкам.

Булінг (цькування) відрізняєтьсявід сварки такими ознаками:
 √ систематичність (повторюваність) діяння (дії або бездіяльності) 
√ умисні дії (злий умисел) 
√ владний дисбаланс між кривдником і потерпілим 
√ відсутнє розкаяння у кривдник

Конфлікт - це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною потреб, інтересів, соціальних установок, планів тощо у свідомості окремої особи, яке виникає в міжособистісних взаємодіях окремих осіб чи груп. 
Для конфлікту як способу взаємодії характерним є: 
По-перше, його не регулярність та випадковість (відсутністю злого умислу); 
По-друге, баланс (рівність) сил між його учасниками, владний баланс (симетричні відносини), що характеризується здатністю кожної зі сторін однаково впливати на процес конфлікту, відносною рівністю фізичних сил, соціальнопсихологічної адаптованості, соціального статусу, стану здоров’я, ментального розвитку тощо; 
По-третє, спостерігається розкаяння сторін конфлікту та спрямованість зусиль сторін конфлікту на його вирішення.УЧАСНИКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)


КОЛО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)


Більше інформації тут: https://www.stopbullying.com.ua/
Регулювання законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
 

Немає коментарів:

Дописати коментар

ВІДТЕПЕР ШУКАЙТЕ НАС ТУТ ✋👇

ОСНОВНІ СТОРІНКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  https://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/sps.php  https://www.instagram.com/ps_tnpu/  T...